הורים איומים


לאורה ריבלין שהחליפה את נורית קלצ'נסקי קציר (בתו של הנשיא קציר) בהצגה "הורים איומים",
לאחר מותה של נורית.


צדי על שער עיתון הארץ בתקופת "הורים איומים"

חזרה לצדי השחקן >>